Adaretube Large Entertainment Website
Welcome
Login / Register

Latest Articles


  • በቀን ህዳር11/2011 ዓ/ም ከኤጄቶ የተሰጠ የአቋም መግለጫ - Ejjeetto 9 points resolution on Nov 20 2018 - Hawassa - Must Read!

    ====================================
    የሲዳማ ህዝብ በ130 ዓመታት የትግል ታሪክ ራሱን በራሱ በማስተዳደር በኢትዮጵያ ካሉ መንግስታት አንዱ ሆኖ ለሐገር ዕድገትና አንድነት የበኩሉን ለመወጣት የሞት፤የእስራት፤የስደትና ሌሎች ኢ-ሰብአዊ ድርጊቶችም በበርካታ ዜጎቹ እየተፈጸሙበት መቆየታቸዉ ሃቅ ነዉ፡፡ ህዝባችን ይህንን ፍዳ እንዲቀምስም ምክንያት የሆኑ ከራሱ አብራክ የወጡ ባንዳዎችና ሌሎች የሲዳማን እሴት የማያዉቁ መሆናቸዉን በመገንዝብ በጽኑእ እየታገለ መምጣቱን ሰማዕታቱ ምስክሮች ናቸዉ፡፡

     በመሆኑም በአሁኑ ወቅት በልዩ ሁኔታ የህዝቡ ጥያቄ መሥመር እንዲገባ ህዝቡ በምክር ቤቱ መወሰኑ ይታወሳል፡፡ ይሁን እንጂ በህ-ገመንግስቱ መሠረት ሪፈረንደም መካሄድ እዳለበት ቢታወቅም ሳይደራጅ ወራቶች በመቆጠራቸዉ ይህንን ተግባር የሚመለከታቸዉ ሁሉ በፍጥነት ማድረግ እንዲችሉ ኤጄቶ አቋሙን በሰላማዊ መንገድ ለመግለጽ ከዚህ ቀጥሎ የተዘረዘሩትን ባለ 7 ነጥብ የአቋም መግለጫ ዛሬ በቀን ኅዳር 11/2011 ዓ.ም ያስተላልፋል፡፡

    1. በሲዳማ ዞንና በሀዋሳ ከተማ አስተዳደር ያለዉ ከከፍተኛ አመራር እስከ ቀበሌ ድረስ ያለዉ ሪፎርም በአስቸኳይ የሐገራዊዉን እይታ መሠረት በማድረግ እንዲካሄድ በሙሉ ድምጽ ተስማምተናል፡፡ይህ ለዉጥም የህዝብ ዉግንና ያላቸዉ፤የህዝብ ችግር የወላዳቸዉ፤ከሌብነትና ከጠባብነት ራሳቸዉን ያጸዱ፤የተሸለ የትምህርትና ብቃትና ክህሎት ያላቸዉ፤በስነ-ምግባርና በሥራ ምስጉንነታቸዉ ብቻ የታነጹ እንዲሁም ወጣቱትን ኃይል መሠረት ያደረገ ሪፎርም እንዲደረግ በትጋት እንሠራለን፡፡

    2. የሪፈረንደም ጉዳይ በእጅጉ ፈጥኖ የማይካሄድበት ሁኔታ ተፈጥሮ ሲገኝ ቀጥለን ለምንወስደዉ እርምጃ መንግስት ሙሉ ሐላፊነት ይወስደላ፡፡ይህም በሁሉም የሲዳማ ዞንና የሀዋሳ ከተማን ጨምሮ ተፈጻሚ የሚሆን ሲሆን ተግባራዊ እንዲሆን የሲዳማ ኤጄቶ አባላት ባሉበት ሥፍራ ሁሉ ሆነዉ ተግባራዊ በሚደረግበት ሂደት ላይ ለመትጋት ቃል እንገባለን፡፡

    3. በኢትዮጵያ ሐገራችን እየታየ ያለዉ ለዉጥና ሌቦችን በማጋለጥ ለሕግ የማቅረብ ጉዳይ በሲዳማ እና በሲዳማ ዋና ከተማ ባሉ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች ላይም እንዲረግ በትኩረት ለመስራትና ለመከታተል ቃል በመግባት የኤጄቶ አባላትም በሀገር አቀፍ ደረጃ እየተወሰደ ላለዉ እርምጃ የለዉጥ ድጋፉን በሰላማዊ ሰልፍ ይገልጻል፡፡

    4. የኤጄቶን አንድነት፤ትጋት፤ጽንአትና ሐገር ወዳድነትን እንደጠላትነት ለማየትና በክፉ ለመፈረጅ የሚደፍሩ የመንግሥት ሹማምንቶች፤ግለሰቦች፤የነጋዴዉ ማኅበረሰብና ማንኛዉም ሠራተኛ ከእኩይ ተግባሩ እንዲቆጠብ አጥብቀን ለመቃወምና የህዝብ ወገንተኝነታችንን የበለጠ ለማጠናከር ቃል እንገባለን፡፡

    5. የሲዳማ ኤጄቶ የህዝብ ልብ፤ጆሮና ዓይን በመሆን በልማት፤በመልካም አስተዳደርና በክፉ አስተሳሰቦች ዙሪያ በበጎ መንገዶች በመጓዝ ሰላምን የማስፈን አጀንዳ ያለዉ በመሆኑ በሲዳማ ምድር የሚኖሩ ማንኛቸዉም ኢትዮጵያዉያን እንደጓዳቸዉ ወጥተዉ የሚገባበትን ሁኔታ የሚፈጥር ስለመሆኑ ሁሉም ኢትዮጵያዊ እንዲያዉቅ የሰላም ታጋይነቱ እንዲቀጥል ቃል እንገባለን፡፡

    6. የሲዳማ ዞን መንግሥት የህዝብን አንድነት፤ የኤጄቶን የህዝብ ወገንተኝነትን ለመሸርሸር የታስክ ፎርስና የምሁራን ማኅበር በማለት በግለሰቦችና በቡድኖች ያደራጃቸዉን ጸረ-ሲዳማ የሆኑትን በሙሉ በጥቂት ቀናት ጊዜ ዉስጥ በማፍረስ ለህዝብ ይፋ እዲያደርግ እና በሲዳማ ኤጄቶ ሙሉ ዕዉቅና ያገኙ ግሰለቦች የህዝባችንን የወደፊት ዕጣ ፈንታ ሊወስን የሚችልን ሰነድ እንዲያዘጋጁ ኮሚሽኑን የሲዳማ ዞን እንዲያቋቁም የህዝባችንን ዓላማ በማንገብ ለተግባራዊነቱ በጽናት ለመታገል ቃል እንገባለን፡፡

    7. የሲዳማ የህዝብ ጥያቄ ዳር እንዳይደርስ በግልም ሆነ በቡድን፤እንዲሁም ማንኛዉም የፖለቲካ ፓርት አመራሮች የህዝቡን ጥያቄ የኋሊት እንዲጓተትና ወቅቱን ያልጠበቁ ዉሃ የማደፉ አጀንዳዎችን ለህዝብ በማምጣት የሪፈረንደሙ ሂደት እንዲዘገይ የሚያደርጉ፤አንድነትን የሚሸረሽሩ፤የሲዳማ ህዝብ ያወገዛቸዉ ገዳይና አስገዳይ የነበሩትን እንደጀግና በማሰብ በህዝቦች መካል ግጭቶች እንዲፈጠሩ የሚያደርጉ መሪወችና ተመሪዎችም የህዝብ ልጆች አለመሆናቸዉን በማሳወቅ የሲዳማን ሃላሌ መነሻ በማድረግ ሤራ ለመጣል ቃል እንገባለን፡፡

    8. የስዳማና የኦሮሞ ህዝብ አንድነትና አጋሪነት የበለጠ የሚጠናከር ስሆን በሁለቱም ህዝብ መካከል ለዉጡን ለመቀልበስ ብለዉ በህዝቦች መካከል ግጭት እየፈጠሩና ለመፍጠር የሚሯሯጡ አካላትን ኤጄቶ በጽኑ እያወገዘ የተፈጠረዉን ችግር በፍጥነት ወደ ሰላማዊ መንገድ እዲመለስ ኤጄቶ ከኦሮሞ ህዝብ ጋር ያለዉን ወንድማማችነቱን ለማጠናከር ቃል እንገባለን፡፡

    9. የሲዳማና ወላይታ ህዝቦች የጋራ ጠላት ያላቸዉ ህዝቦች እንጅ እርስ በእርስ በጠላትነት የሚፈላለጉ እና ጦርነት የገጠሙ ህዝቦች ዘይደሉም፡፡ ይሁን እንጅ በሁለቱም ህዝቦችና ከዉጭ ሀይልም የፖለቲካ ጥቅም ግጭትን መሰረት ያደረገ መናቆርና ግጭትን በተወሰኑ ቡዱኖች ላይ እንድከሰት ያደረጉ ብሆን አሁንም እነዚህ ሀይሎች በህዝብና በሀገር ደረጃ የሰሩትን ወንጀል በህዝብ ካባ ዉስጥ ገብተዉ ለመደበቅ ብለዉ የሚያደርጉትን ሽሽት ህዝብ የመደበቂያ ዋሻ ሆኖ እንዳይቀጥል አጥፊዎች በህግ ፊት እንድቀርቡ በስመ ህዝብ እርቅ ሽፋን እንዳይደበቁ ኤጄቶ በጽናት ይታገላል፡፡

    ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይባርክ፡፡ ሰላም፤ዕድገትና ብልጽግና ለምድራችን ይሁን፡፡

    #ሆላ_ሃላሌሆ!!!! ኅዳር 11/2011 ዓ.ም 

    ሲዳማ #ኤጄቶ!!!

     

    Source: Ejjeetto ( https://www.facebook.com/samuel.belayneh.7/posts/1374845659319019

     

    Read more »
  • Grade 10 National Examination Ethiopia

    Grade 10 National Examination Ethiopia

    The National Educational Assessment and Examinations Agency is responsible for administering the first Ethiopia national exam called Grade 10. The Agency will also release the grade 10 exam results 2018. All the Ethiopian grade 10 Student Information is stored on this site. The grade 10 exam is also known as “Ethiopian General Secondary Education Certificate Examination” in short EGSECE. But we will help you to access Ethiopia Grade 10 national exam results 2018.

     

    Grade 10 Result 2018

    31st August 2018 – After 8 A.M.
    neaea Grade 10 Result 2018

    •  NEAEA Grade 12 Result 2018 will be published on 1st August 2018 (25 Hamle (ሐምሌ)) 2010 E.C) Confirmed News.
    • NEAEA Grade 10 Result 2018 will be published on 31st August 2018 (Nehase(ነሐሰ) 25 EC). (Official News)

    NEAEA Grade 10 Result 2018 www.nae.gov.et

     

    Read more »
  • Scholarship for Ethiopians - 2018/19 - ለ2018/2019 ለኢትዮጵያዊያን የሚሆኑ ስኮላርሺፕ መረጃዎች

     

    Scholarships...

    1. Title: African Union Commission: Call for Proposals for 2018 African Union Research Grants Programme
    Deadline: 22 May 2018
    Link: https://au.int/en/pressreleases/20180223/african-union-research-grant-ii-%E2%80%93-2018-edition-open-call-proposals-has-been

    2. Title: 9th Call for Applications: International Fund for Cultural Diversity (IFCD)
    Deadline: 16 April 2018
    Link: https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/call_ifcd_en.pdf

    3. Title: Nominations Open for Africa Food Prize 2018
    Deadline: 15 May 2018
    Link: https://www.africafoodprize.org/

    4. Title: Cities For our Future Challenge! Share Your Transformative Ideas on Rapid Urbanisation, Climate Change and Resource Scarcity
    Deadline: 31 May 2018
    Link: https://www.citiesforourfuture.com/

    5. Title: Applications Open for TWAS-Lenovo Science Prize
    Deadline: 16 April 2018
    Link: https://twas.org/opportunity/twas-lenovo-science-prize


    6. Title: Applications Open for STAARS Fellowship 
    Deadline: 15 March 2018 
    Link: http://barrett.dyson.cornell.edu/staars/staars-fellowships.html 

    7. Title: British Council: Future Leaders Connect Programme 
    Deadline: 13 May 2018 
    Link: https://www.britishcouncil.org/future-leaders-connect/apply/terms 

    8. Title: AREF: EXCELL Researcher and Leadership Development Programme 
    Deadline: 15 March 2018 
    Link: http://www.africaresearchexcellencefund.org.uk/what-we-do/our-academy-and-awards/learn-more-about-the-excell-programme/ 

    9. Title: Call for Applications: UNESCO/People’s Republic of China (The Great Wall) Co-Sponsored Fellowships Programme 2018 – 2019 
    Deadline: 25 March 2018 
    Link: http://www.unesco.org/new/en/fellowships/programmes/unescopeoples-republic-of-china-the-great-wall-co-sponsored-fellowships-programme/ 

    10. Title: Nestlé Foundation Research Grants: Supporting Research in Human Nutrition 
    Deadline: 10 May 2018 
    Link: http://www.nestlefoundation.org/e/research.html 


    11. Title: Applications Open for GCHERA World Agriculture Prize 2018 
    Deadline: 30 April 2018 
    Link: https://www.gchera-wap.org/index.php?tz=Europe/Berlin 

    12. Title: Apply for USAID Partnership for Enhanced Engagement in Research Women in Science Mentoring Program 
    Deadline: 16 March 2018 
    Link: http://sites.nationalacademies.org/PGA/PEER/PGA_184663 

    13. Title: Doctoral Studentships 
    Deadline: 29 March 2018 
    Link: https://wellcome.ac.uk/funding/doctoral-studentships 

    14. Title: Applications Open for Commonwealth Shared Scholarships 
    Deadline: 17 April 2018 
    Link: http://cscuk.dfid.gov.uk/apply/shared-scholarships/ 

    15. Title: African Development Bank: Inviting Applicants for Africa of my Dreams Writing Contest 
    Deadline: 26 March 2018 
    Link: https://www.afdb.org/en/annual-meetings-2018/the-africa-of-my-dreams-writing-contest/ 

    16. Title: Apply for Joint Japan/World Bank Graduate Scholarship Program 
    Deadline: 12 April 2018 
    Link: http://www.worldbank.org/en/programs/scholarships#3 


    17. Title: CRP – ICGEB Research Grants: Addressing Original Scientific Problems 
    Deadline: 30 April 2018 
    Link: http://www.icgeb.org/research-grants.html 


    18. Title: Apply for MasterCardfdn@RUFORUM Scholarships 
    Deadline: 30 March 2018 
    Link: http://www.ruforum.org/MCF/scholarships 


    19. Title: Call for Applications: UNESCO/ISEDC Co-Sponsored Fellowships Programme 2018 
    Deadline: 3 April 2018 
    Link: http://www.unesco.org/new/en/fellowships/programmes/unescoisedc-co-sponsored-fellowships-programme/

     

    Read more »
  • Scholarship for Ethiopians - 2018/19 - ለ2018/2019 ለኢትዮጵያዊያን የሚሆኑ ስኮላርሺፕ መረጃዎች

     

    Scholarships...

    1. Title: African Union Commission: Call for Proposals for 2018 African Union Research Grants Programme
    Deadline: 22 May 2018
    Link: https://au.int/en/pressreleases/20180223/african-union-research-grant-ii-%E2%80%93-2018-edition-open-call-proposals-has-been

    2. Title: 9th Call for Applications: International Fund for Cultural Diversity (IFCD)
    Deadline: 16 April 2018
    Link: https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/call_ifcd_en.pdf

    3. Title: Nominations Open for Africa Food Prize 2018
    Deadline: 15 May 2018
    Link: https://www.africafoodprize.org/

    4. Title: Cities For our Future Challenge! Share Your Transformative Ideas on Rapid Urbanisation, Climate Change and Resource Scarcity
    Deadline: 31 May 2018
    Link: https://www.citiesforourfuture.com/

    5. Title: Applications Open for TWAS-Lenovo Science Prize
    Deadline: 16 April 2018
    Link: https://twas.org/opportunity/twas-lenovo-science-prize


    6. Title: Applications Open for STAARS Fellowship 
    Deadline: 15 March 2018 
    Link: http://barrett.dyson.cornell.edu/staars/staars-fellowships.html 

    7. Title: British Council: Future Leaders Connect Programme 
    Deadline: 13 May 2018 
    Link: https://www.britishcouncil.org/future-leaders-connect/apply/terms 

    8. Title: AREF: EXCELL Researcher and Leadership Development Programme 
    Deadline: 15 March 2018 
    Link: http://www.africaresearchexcellencefund.org.uk/what-we-do/our-academy-and-awards/learn-more-about-the-excell-programme/ 

    9. Title: Call for Applications: UNESCO/People’s Republic of China (The Great Wall) Co-Sponsored Fellowships Programme 2018 – 2019 
    Deadline: 25 March 2018 
    Link: http://www.unesco.org/new/en/fellowships/programmes/unescopeoples-republic-of-china-the-great-wall-co-sponsored-fellowships-programme/ 

    10. Title: Nestlé Foundation Research Grants: Supporting Research in Human Nutrition 
    Deadline: 10 May 2018 
    Link: http://www.nestlefoundation.org/e/research.html 


    11. Title: Applications Open for GCHERA World Agriculture Prize 2018 
    Deadline: 30 April 2018 
    Link: https://www.gchera-wap.org/index.php?tz=Europe/Berlin 

    12. Title: Apply for USAID Partnership for Enhanced Engagement in Research Women in Science Mentoring Program 
    Deadline: 16 March 2018 
    Link: http://sites.nationalacademies.org/PGA/PEER/PGA_184663 

    13. Title: Doctoral Studentships 
    Deadline: 29 March 2018 
    Link: https://wellcome.ac.uk/funding/doctoral-studentships 

    14. Title: Applications Open for Commonwealth Shared Scholarships 
    Deadline: 17 April 2018 
    Link: http://cscuk.dfid.gov.uk/apply/shared-scholarships/ 

    15. Title: African Development Bank: Inviting Applicants for Africa of my Dreams Writing Contest 
    Deadline: 26 March 2018 
    Link: https://www.afdb.org/en/annual-meetings-2018/the-africa-of-my-dreams-writing-contest/ 

    16. Title: Apply for Joint Japan/World Bank Graduate Scholarship Program 
    Deadline: 12 April 2018 
    Link: http://www.worldbank.org/en/programs/scholarships#3 


    17. Title: CRP – ICGEB Research Grants: Addressing Original Scientific Problems 
    Deadline: 30 April 2018 
    Link: http://www.icgeb.org/research-grants.html 


    18. Title: Apply for MasterCardfdn@RUFORUM Scholarships 
    Deadline: 30 March 2018 
    Link: http://www.ruforum.org/MCF/scholarships 


    19. Title: Call for Applications: UNESCO/ISEDC Co-Sponsored Fellowships Programme 2018 
    Deadline: 3 April 2018 
    Link: http://www.unesco.org/new/en/fellowships/programmes/unescoisedc-co-sponsored-fellowships-programme/

     

    Read more »
  • Facebook announced new Dating Application 2018

     

    Above: Facebook CEO Mark Zuckerberg rolls out Dating for Facebook at F8, May 1, 2018.

    Image Credit: Khari Johnson / VentureBeat

    Facebook today announced plans to bring dating services to the Facebook app. Dating on Facebook will utilize Facebook’s social graph to identify potential matches. CEO Mark Zuckerberg said people won’t be matched with friends, and your friends won’t be able to see your dating profile.

    “This is going to be for real long-term relationships, not just for hookups,” Zuckerberg said onstage at F8, Facebook’s annual developer conference being held today and tomorrow, May 1 and 2, at the McEnery Convention Center in San Jose, California.

    Also announced today: Facebook’s wireless VR device Oculus Go on sales for the first time, augmented reality is coming to Facebook Messenger and Instagram, and a “Clear history” tool was introduced for users concerned with sharing their activity with the social media giant.

    Roughly 200 million Facebook users list themselves as single in their relationship status, a Facebook spokesperson told VentureBeat in an email.

    Dating profiles can be created by tapping the heart icon at the top right-hand corner of your user profile.

    Users will have to opt in to create a dating profile and to be seen by people around them. Dating profiles only share a user’s first name. Users will also have the choice to unlock their dating profile for nearby groups and events in order to meet people with similar interests.

    “We like this because it mirrors in the way that people actually date, which is usually at events or institutions they know,” chief product officer Chris Cox said.

    Dating matches can chat and send text-only messages in a chat experience that does not connect with Facebook Messenger or WhatsApp.

    “We hope this will help more folks meet and find more partners. We’re excited to share a lot more on this in the next few months,” Cox said.

                                       

     

     

    Read more »
  • የጥቁር አዝሙድ 32 የጤና ጥቅሞች - 32 Health Benefits of Cumin

    1ኛ. ለእርጋታ

    አንድ የሾርባ ማንኪያ ትክክለኛውን የጥቁር አዝሙድ ዘይት በባዶ ሆድ መውሰድ ቀኑን ሙሉ መረጋጋትና ንቃት ያጎናጽፋል፡፡ እንዲሁም ከራት በኋላ ወደ መኝታ ከማምራት በፊት አንድ የሾርባ ማንኪያ ትክክለኛውን የጥቁር አዝሙድ ዘይት መውሰድ ለሊቱን ሙሉ የተረጋጋና ደስ የሚያሰኝ እንቅልፍ ያስገኛል፡፡ አንድ ትልቅ የሾርባ ማንኪያ የጥቁር አዝሙድ ዘይት አንድ ሲኒ ቡና ውስጥ ጨምሮ መጠጣት፡፡ የአእምሮ ጭንቀትን አስወግዶ መረጋጋትን ያስገኛል፡፡

    2ኛ. ለሳልና ለአስም
    በዘይቱ ደረትንና ጀርባን ማሸት በቀን ሦስት የሾርባ ማንኪያ መጠጣት፣ ሁለት ማንኪያ በሙቅ ውኃ ውስጥ ጨምሮ እንፋሎቱን መሳብ ይረዳል፡፡

    3ኛ. የመጫጫንና ስንፍናን ለማስወገድ
    አንድ የሾርባ ማንኪያ ዘይት በአንድ ብርጭቆ ብርቱካን ጭማቂ ውስጥ ጨምሮ ጧት ጧት ለአሥር ተከታታይ ቀናት መውሰድ ልዩነቱን ያገኙታል፡፡

    4ኛ. የማስታወስ ችሎታንና ፈጣን የግንዛቤ አቅምን ለማጎልበት አንድ የሾርባ ማንኪያ የጥቁር አዝሙድ ዘይት፣ 100 ሚሊ ሊትር የፈላ ናእናእ (Nena) ተክል ጋር ተቀላቅሎ ለአሥር ተከታታይ ቀናት መውሰድ፡፡

    5ኛ. ለኩላሊት ጠጠር (የስኳር ሕመም ያለባቸው ማርን መተው ነው)
    ሩብ ኪሎ ጥሬ ጥቁር አዝሙድ፣ ሩብ ኪሎ ንጹሕ ማር ማዘጋጀት፡፡ ጥቁር አዝሙድን በሚገባ መፍጨትና ከማር ጋር ቀይጦ በሚገባ ማዋሀድ፡፡ ከዚያም ሁለት ማንኪያ ከቅይጡ
    ቀንሶ በአንድ ብርጭቆ የሞቀ ውኃ ውስጥ ጨምሮ በጥቁር አዝሙድ ዘይት አንድ ሻይ ማንኪያ በማከል በባዶ ሆድ  መጠጣት፡፡

    6ኛ. ለብሩሕ ገጽና ለውበት
    አንድ ማንኪያ ጥቁር አዝሙድ ዘይት አንድ ማንኪያ የወይራ ዘይት ጋር አዋሕዶ ፊትን መቀባት አንድ ሰዓት ቆይቶ በውኃና በሳሙና መታጠብ ልዩነቱን በጉልህ ያገኙታል፡፡


    7ኛ. ከበሽታ ሁሉ ለመጠበቅ

    አንድ የሾርባ ማንኪያ የጥቁር አዝሙድ ዘይት ከአንድ ማንኪያ ማር ጋር አዋሕዶ ያለማቋረጥ ጧት ጧት መውሰድ በሕይወት ዘመንዎ ሙሉ ጤነኛና የሐኪም እርዳታ የማያሻው ሰው
    ይወጣዎታል፡፡

    8ኛ. በጭንና ጭን መካከል የቆዳ መቆጣት ሲያጋጥም
    በቅድሚያ አካባቢውን በውኃና በሳሙና በሚገባ ማጠብ፣ ቀጥሎ በሚገባ ማድረቅና በጥቁር አዝሙድ ዘይት ማታ ቀብቶ ማደርና ለሦስት ተከታታይ ቀናት ይህንኑ መፈጸም፡፡ ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ ውጤቱን ያዩታል፡፡

    9ኛ. ለልብና ለደም ሥሮች ሕመም
    የጥቁር አዝሙድ ዘይት ከትኩስ መጠጥ ጋር በተከታታይ መውሰድ ስብን ለማሟሟትና የደም ሥሮችን ለማስፋት ይረዳል፡፡

    10ኛ. ለለምጽና ለመሳሰሉት
    ተጠቂውን የሰውነት ክፍል በቱፋሕ (ፖም) ወይም አፕል ኮምጣጤ ማሸት ከዚያም የጥቁር አዝሙድ ዘይት ለ15 ቀናት መቀባት፡፡

    11ኛ. ለቁርጥማት ሮማቲዝምና የጀርባ ሕመም
    የተወሰነ የጥቁር አዝሙድ ዘይት በጥቂቱ በማሞቅ የታመመውን አካል አጥንትን ዘልቆ እስኪሰማ ድረስ በዘይቱ በደንብ መታሸት በቀን ሦስት ጊዜ አንድ የሾርባ ማንኪያ ዘይት መጠጣት፡፡

    12ኛ. ለራስ ምታት
    በጥቁር አዝሙድ ዘይት ግንባርንና በጆሮ አካባቢ ያለውን አካል ማሸት ለሦስት ተከታታይ ቀናት አንድ ሻይ ማንኪያ የጥቁር አዝሙድ ዘይት በባዶ ሆድ መጠጣት፡፡

    13ኛ. ለጨጓራና ለአሲድ
    አንድ ኩባያ ወተት የአንድ የሾርባ ማንኪያ የጥቁር አዝሙድ ዘይት በቀን ሦስት ጊዜ መውሰድ፡፡ ከሦስት ቀናት በኋላ በሽታው ሙሉ በሙሉ ይወገዳል፡፡

    14ኛ. ለራስ ማዞርና ለጆሮ ሕመም
    አንድ ጠብታ የጥቁር አዝሙድ ዘይት ጆሮ ውስጥ መጨመር በሻይ መልክ አዘጋጅቶ መጠጣት፡፡

    15ኛ. ለቆዳ መቀረፍ
    በዚህ አይነቱ ሕመም የተጠቃው የአካል ክፍል በጥቁር አዝሙድ ዘይት መቀባት ሕመሙ እስኪወገድ ድረስ ይህንኑ መቀጠል፡፡

    16ኛ. ለቡግር
    ጥቁር አዝሙድ አድቅቆ መፍጨት የሰሊጥ ዘይትና አንድ ማንኪያ የስንዴ ዱቄት ጨምሮ በአንድነት መለወስ ማታ ማታ ተቀብቶ ማደርና ጠዋት ለብ ባለ ውኃና በሳሙና መታጠብ፡፡

    17ኛ. ለስብራት አፋጣኝ ጥገና
    የምስርና የሽንኩርት ሾርባ፣ ቅቅል እንቁላል፣ አንድ ትልቅ ማንኪያ የደቀቀ ጥቁር አዝሙድ በአንድነት ቀላቅሎ ቢያንስ አንድ ቀን ወስዶ በቀጣዩ ቀን አርፎ እንደገና በሁለተኛው ቀን መውሰድ፤ ስብራቱ የዘመናዊ ሕክምና በጀሶ ከታሰረ በኋላ በአቅራቢያ ያለውን አካል በጥቁር አዝሙድ ዘይት ማሸት፤ እስሩ ከተፈታ በኋላ ደግሞ ለብ ባለ የጥቁር አዝሙድ ዘይት በየቀኑ ማሸት ነው፡፡

    18ኛ. ለጠባሳና ለመሳሰሉት
    አንድ እፍኝ ጥቁር አዝሙድ በሚገባ ማፍላት የተጎዳውን አካል ማጠብና ለሩብ ሰዓት በተዘጋጀው ፍል ጥቁር አዝሙድ ውስጥ መንከር፡፡ አካሉን ማንቀሳቀስ፡፡ ሳይሸፈን አድካሚ እንቅስቃሴ ሳያደርጉ መቆየት፡፡ ከመኝታ በፊት በየቀኑ ይህን መደጋገም፡፡

    19ኛ. ለደም ብዛት
    ትኩስ መጠጥ ባሰኘው መጠን ጥቂት የጥቁር አዝሙድ ዘይት ጠብታዎችን ጨምሮ መጠጣት፡፡ በተጨማሪም ገላውን ጥቁር አዝሙድ በመቀባት ቢያንስ በየሳምንቱ አንድ ጊዜ የፀሐይ ሙቀት ቢወስዱ ምንኛ ጥሩ ነበር፡፡

    20ኛ. ለኩላሊት ኢንፌክሽን
    የጥቁር አዝሙድ ዱቄት በወይራ ዘይት ለውሶ ሕመም በሚሰማበት ቦታ መለጠፍ፤ በተጨማሪም አንድ ማንኪያ የጥቁር አዝሙድ በየቀኑ በባዶ ሆድ ለአንድ ሳምንት ጥሬውን መቃም፣ ከዚያ በኋላ ኢንፌክሽኑ ይወገዳል፡፡

    21ኛ. ለሐሞት ከረጢት
    አንድ ማንኪያ የጥቁር አዝሙድ፣ ሩብ ማንኪያ የተፈጨ ሬት፣ አንድ ኩባያ ማር ጋር መለወስና ጧትና ማታ መብላት፡፡ ፊትዎ ቅላት እስኪያሳይና ችግሩ እስኪወገድ ድረስ ይህንኑ መፈጸም፡፡ በየዕለቱ በባዶ ሆድ አንድ ሲኒ የወይራ ዘይት መጠጣት አይርሱ፡፡

    22ኛ. ለልብና ለደም ዝውውር ችግር
    የልብ ሕመምተኛ ሰው በማናቸውም ወቅት እንደ ምግብም፣ እንደመጠጥም እንደአስፈላጊነቱ መውሰድ ይኖርበታል፡፡

    23ኛ. ለትውከት
    ጥቁር አዝሙድ ከቅርንፉድ ጋር በደንብ ማፍላት ማጣፈጫዎች ሳይጨምሩ በቀን ሦስት ጊዜ መጠጣት፡፡ ሁለተኛ ዙር መጠጣት አያስፈልግም፡፡

    24ኛ. ለቃርና ለመሳሰሉት
    የተወሰኑ የጥቁር አዝሙድ ቅባት ጠብታዎች በአንድ ኩባያ ትኩስ ወተት ውስጥ ጨምሮ በማር አጣፍጦ መጠጣት፡፡ የቃር ስሜትዎ እንዳልነበር ሆኖ ይጠፋል፡፡ በእንግሊዘኛ (Lettuce)
    የተሰኘውን ተክል በብዛት መብላትንም አይዘንጉ፡፡

    25ኛ. ለዓይን በሽታ
    በጥቁር አዝሙድ ዘይት በዓይንና በጆሮ መካከል ያለውን የሰውነት አካል ከመኝታ በፊት ማሸት በማናቸውም ትኩስ መጠጥ ውስጥ አልያም የሥራ ሥር ጭማቂ እንደ ካሮት የመሳሰሉት ውስጥ ጥቂት ጠብታዎች ጨምሮ መጠጣት ነው፡፡

    26ኛ. የምግብ ፍላጎትን ለማሳደግ
    ከምግብ በፊት ጥቂት ደቂቃዎች ቀደም ብሎ አንድ ማንኪያ ጥቁር አዝሙድ ቅመሙን በጥርሶችዎ ማድቀቅ፣ ከዚያም ጥቂት ኮምጣጤ ጠብታዎች የተቀላቀለበት አንድ ስኒ ቀዝቃዛ ውኃ ያወራርዱት፡፡

    27ኛ. ለቅማልና ለቅጫም
    ጥቁር አዝሙድ አድቅቆ መፍጨት በኮምጣጤ ለውሶ ለመታሻ በሚያገለግል መልኩ ማዘጋጀት ፀጉርን ተላጭቶ መቀባት አሊያም ቆዳው ድረስ ዘልቆ እንዲገባ ማድረግና ለሩብ ሰዓት
    ለፀሐይ ማጋለጥ፡፡ ከአምስት ሰዓታት በኋላ መታጠብ፡፡ ለአንድ ሳምንት ያህል ይህንኑ ደጋግሞ መፈጸም፡፡

    28ኛ. ለጥርስ፣ ለቶንስልና ለጉሮሮ ሕመም
    የጥቁር አዝሙድ አፍልቶ መጉመጥመጥና ለጉሮሮ ችግር እጅግ ጠቃሚ ነው፡፡ አንድ ማንኪያ አዘጋጅቶ ለብ ባለ ውኃ ውስጥ ጨምሮ መጠጣትና በዘይቱም የጉሮሮን ውጫዊ አካል መቀባት በውስጥ ደግሞ መንጋጋን መቀባት፡፡

    29ኛ. ከደም ላይ ኮሊስትሮን (ስብን) ለማስወገድ
    አንድ ማንኪያ የጥቁር አዝሙድ ዱቄት አንድ ማንኪያ የእኸሊ ቅጠል ከአንድ ስኒ ንጹሕ ማር ጋር ለውሶ በባዶ ሆድ መብላት፡፡

    30ኛ. ለሽንት መታቀብ ችግር
    ከእምብርት በታች ያለውን የሰውነት አካል በጥቁር አዝሙድ ቅባት ከመኝታ በፊት ማሸት፡፡ አንድ ማንኪያ የጥቁር አዝሙድ ዘይት በአንድ ኩባያ ውኃ አፍልቶ በማር አጣፍጦ ከመኝታ በፊት
    በእለቱ መጠጣት፡፡

    31ኛ. ፊት ላይ እንደ ቡጉር ክብ ሆኖ ለሚወጣ አተርን ያክል ጠጣር ነገር (WATER)
    በሽታ በሽታው የሰፈረበትን አካባቢ በረጅላ (Purslane) ተክል በሚገባ ማሸት ከዚያም የጥቁር አዝሙድ ዘይት 15 ቀናት መቀባት በቀን ሦስት ጊዜ አንድ አንድ ማንኪያ የጥቁር አዝሙድ ዘይት መጠጣት፡፡

    32ኛ. ለሚያስነጥስ
    ከባሕር ዛፍ የተጨመቀ ዘይት 40% ከጥቁር አዝሙድ ዘይት ጋር ደባልቆ በሁለቱም አፍንጫ በቀን ሦስት አራት ጊዜ ጠብታ
    ማድረግ ነው፡፡

    Source-AMMA

     

    Read more »
  • ጠቅላይ ሚንስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ የስልጣን መልቀቂያ አስገቡ Ethiopia prime minister Hailemariam Desalegn resigns.

    Addis Ababa February 15/2018 Prime minister Hailemariam Desalegn announced that he has decided to leave both posts - EPRDF chairmanship and premiership.

    Hailemariam said that he already presented his letter of resignation.

     He said that he decided to resign from both posts to be part of the efforts to provide lasting solution to the current situation.

     ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት እና የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ እንደዘገቡት ከሆነ፤ ጠቅላይ ሚንስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ከጠቅላይ ሚንስትርነታቸው እና ከኢህአዴግ ሊቀመንበርነታቸው ለመነሳት ጥያቄ አቅርበዋል።

    በቀጣይ ጠቅላይ ሚንስትሩን ማን ሊተካ ይችላል የሚለው የበርካቶች ጥያቄ ነው።

    Read more »
  • [Sudan Tribune] Sudan’s spy-chief chairs CISSA meeting in Addis Ababa- Ethiopia

    November 28, 2017 (KHARTOUM) - Sudan’s spy chief and chairman of the Committee of Intelligence and Security Services in Africa (CISSA) Mohamed Atta on Sunday has presided over the first joint meeting between the organization’s Troika and heads of regions in Addis Ababa.

    JPEG - 29.2 kb
    The head of Sudan’s National Intelligence and Security Services (NISS), Mohamed Atta Abbas Al-Moula (Photo: Reuters)

    During the meeting, Atta offered condolences to Egypt and Somalia on the recent terrorism incidents which claimed lives of thousands of innocent civilians.

    According to the semi-official Sudan Media Center (SMC), Atta stressed that security coordination and cooperation and information exchange among African intelligence services is the only way to eliminate terrorism threats.

    He pointed out that the meeting is the first of its kind which brings together the Troika countries and heads of regions to discuss the strategic issues to achieve peace and security across the African continent.

    Sudan’s spy chief said the meeting aims to develop a work programme to be implemented from November 2017 to June 2018.

    Atta added the meeting agreed to hold a number of workshops at the CISSA five regions to discuss issues of illicit light arms proliferation, illegal migration, terrorism, money laundering, piracy and the negative and separatist movements.

    The CISSA was established in August 2004 in Abuja, Nigeria to close the existing void in the continental security architecture on intelligence matters. This was borne out of the compelling need to assist the African Union (AU) to deal effectively with multifaceted intelligence and security challenges confronting the continent.

    In September 2017, Sudan’s Mohamed Atta succeeded the Rwandan top spy boss Joseph Nzabamwita as chairman of CISSA.

    Sudan remains one of the most active members in CISSA. Its chairmanship comes as the country is increasingly seen an island of stability surrounded by conflicts in Libya and the Central African Republic.

    (ST)

    Read more »
  • What is Beauty?

    Beauty is the ascription of a property or characteristic to an animal, idea, object, person or place that provides a perceptual experience of pleasure or satisfaction. Beauty is studied as part of aesthetics, culture, social psychology, philosophy and sociology. An "ideal beauty" is an entity which is admired, or possesses features widely attributed to beauty in a particular culture, for perfection. Ugliness is the opposite of beauty.

    The experience of "beauty" often involves an interpretation of some entity as being in balance and harmony with nature, which may lead to feelings of attraction and emotional well-being. Because this can be a subjective experience, it is often said that "beauty is in the eye of the beholder."[1] Often, given the observation that empirical observations of things that are considered beautiful often align among groups in consensus, beauty has been stated to have levels of objectivity and partial subjectivity which are not fully subjective in their aesthetic judgement.

    Read more »
  • Sidaama Ejjeetto Press Statement - Adaretube

    #For all international communities

    #Press Statement by the Sidama Ejjeetto

     

    Ejjeetto Rejects an Invitation for Discussion That Potentially Derails Nation’s Move toward Constitutionally Guaranteed Right to A Sidama National Regional State.
    [April 24, 2019]

    It is extremely necessary to understand that the Sidama nation has repeatedly paid ultimate sacrifices with its son’s and daughter’s precious lives for several decades, in particular during the last 27 years seeking genuine self-rule that has been denied to the nation by the EPRDF’s government. 
    It is also necessary to note that, the Sidama nation has fulfilled constitutionally stipulated pre-requite that entitles the nation to a regional self-rule during its July 18, 2018 Sidama Zone Council’s unanimous decision to be a national regional state.

    Ironically, instead of honouring the constitution, the rulers of the country are obliviously embarked on intimidation of the Sidama human rights activists including Ejjeetto, attempting to inculcate in the psyches of the activists deceitful subterfuges and trying to bribe the indicated groups with the objectives of dived-and-sabotaging the Sidama’s aspiration to be a national regional state.

    The Sidama nation strongly believes that the nation, at its final phase of its demands expects nothing other than the notification of the fixed date for running of the referendum for SNR-Statehood. Neither dialogue with members of the federal and SNNPRS leadership who are obliviously attempting to divert the constitutional course of the Sidama’s strides toward national regional statehood, nor explicit or implicit coercion of the Sidama Ejjeetto and reformist Sidama leadership will be tolerated by the united and peacefully moving Sidama nation.

    The Ethiopia government’s leadership that remained oblivious and silent during the Sidama’s firm demands as the nation staged on a repeated peaceful demonstrations, now coming up with such divisive unconstitutional approach at the critical juncture in our history needs to be wholly rejected by the Sidama nation.

    The Sidama’s peaceful demonstrations for example included the gathering of the Sidama elders (Ciimmeeyye) in the capital’s traditional ceremonial square ‘Guudumale and their subsequent deliberation that fully endorsed the national movement of the Sidama and its Ejjeetto for self-rule; Gaado I, Gaado II and Gaado Furra (Sidama Women and Girls peaceful Demonstration of April 09, 2019) during which the leadership now attempting to call the Sidama nation for dialogue and discussion of unknown outcome remained chillingly silent and, at worst disrespectful of our nation.

    The Sidama nation wholly rejects such blind-walking to an unknown end; and such attempts however will yield no fruit as our peaceful and constitutional struggle for self-rule continues with a unified and purpose driven objective, with larger vigour, strong and unwavering commitment and determination. It is imperative that, our demand is legal and constitutional that needs no more dialogue and discussion whose objective is malicious, but it needs constitutionally guaranteed rights to be legally and officially addressed by only fixing the date for referendum as a matter of urgency.

    Until the federal and regional governments abide with the constitutional rule of the country to fix and notify our nation of the date, we won’t have any agenda for any discussion with any person whose objective could potentially hamper our peaceful move towards asserting our national regional statehood.

    Finally, cognizant of the remaining days for the Sidama referendum before the deadline are only 85; during this remaining time if the SNNPRS’s council and federal election board fail to fix the date and agree to managing and running of the referendum instead of wasting their time on unconstitutional matters; we the Sidama Ejjeetto with our wider nation use the power of our unity to force the Sidama zone to unilaterally declare the SNRS on the 19th of July 2019.

    Therefore, we strongly advise the Ethiopian government to respect our nation and exercise civil way of handling legally and constitutionally guaranteed right of our nation instead of playing cat-mouse game. Besides, the Sidama nation remains civil and legally obedient to the provisions of the country’s constitution. 


    The Sidama Ejjeetto,

    Hawassa,

    Sidama,

    Ethiopia

    April 24, 2019

     

     

    Read more »
RSS